Żądanie zwrotu wpłaconej zaliczki

Zleciłem sprowadzenie samochodu z Niemiec osobie z którą współpracowałem wcześniej. Zaliczkę przesłałem pocztą na imię jego żony. Samochód nie został sprowadzony i nie mogę odzyskać zaliczki. Czy w sądzie wystarczy jako dowód potwierdzenie nadania pieniędzy drogą pocztową?

Potwierdzenie nadania pieniędzy drogą pocztową będzie niewątpliwe dowodem, ale wyłącznie na okoliczność wysłania tychże pieniądze. Na tej podstawie nie można bowiem powiedzieć z jakiego tytułu pieniądze te zostały wysłane. Należy zatem powołać w pozwie także inne dowody, które potwierdzałyby fakt zawarcia umowy określonej treści oraz jej niewykonania przez kontrahenta. Jeżeli dochodzona kwota jest mniejsza niż 5000 zł, istnieje możliwość rozpoznania sprawy w tzw. postępowaniu upominawczym lub uproszczonym. Pozew wnosi się wówczas na odpowiednim formularzu. Jeśli na formularzu zostanie zakreślone żądanie wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym sąd wyda taki nakaz bez rozprawy i jeśli druga strona nie wniesie w terminie sprzeciwu, nakaz się uprawomocni i będzie podstawą do ewentualnej egzekucji. W niedługim czasie w naszym serwisie ukaże się porada na temat postępowania uproszczonego i zamieścimy także wzory odpowiednich formularzy.